โลโก้งานหรือโปสเตอร์งานหรือเอกสารอื่น ๆ

    ขนาดไม่เกิน 15 MB (jpg, jpeg, png, pdf, doc, docs, docx)